ประชุมเตรียมงาน KhonKaen Car Free Day 2015

Moderator: เสือจง(ขอนแก่น), PANTHONG

ประชุมเตรียมงาน KhonKaen Car Free Day 2015

โพสต์ โดย เสือจง(ขอนแก่น) » 21 ส.ค. 2015, 22:31

รูปภาพ
รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
..
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ส.ค 58 เวลา 18.00-20.00
ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
เครือข่ายชมรมจังหวัดขอนแก่น นำโดย คุณกาญจนา เหลืองอุบล ประธานเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมเตรียมงาน KhonKaen Car Free Day ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย 2558
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯและสนองตามพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทาน มานานกว่า ๓๐ ปี
- เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายโดยปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศโรคภัยไข้เจ็บ
- เพื่อเป็นการส่งเสริม รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยกันปลูกป่าอย่างถาวร
-เพื่อส่งเสริมให้ลดการใช้เครื่องยนต์ที่ใช้พลัง หันมาใช้สิ่งทดแทนโดยการใช้จักรยาน
.................
วันปลอดรถในไทย
จากการที่องค์กรมากกว่า 50 องค์กรในประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศ กำหนดให้ วันที่ 22 กันยายน เป็นวัน World Car Free Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถ ขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนลดการใช้พลังงาน และได้เชิญประเทศไทยเข้าร่วมโครงการฯ กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการประชุมหารือร่วมกัน และเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดทรัพยากร จึงกำหนดจัดโครงการ Car Free Day ของประเทศไทยขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2546 ภายใต้ชื่อ “22 กันยายน จอดรถไว้บ้าน ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ” หลังจากนั้นก็มีการจัด Car Free Day ในเมืองไทยทุก ๆ ปี
.............................
World Car Free Day
โดยการรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนี้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1958 ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1968 ในเนเธอร์แลนด์ และค.ศ. 1972 ในฝรั่งเศส ตามลำดับ กระทั่งประเทศต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญและร่วมกันรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง และในปี ค.ศ. 2005 มีการจัดรณรงค์ชื่อ In town without my car! พร้อมกันใน 1500 เมืองทั่วโลก ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 ล้านคน
สาเหตุที่มีวันปลอดรถโลกเริ่มขึ้น เนื่องจากช่วงวิกฤติน้ำมันในต้นปี ค.ศ. 1970 และได้มีการจัดงานวันปลอดรถหลายงานในเมืองต่างๆ ในยุโรปในช่วงต้น ค.ศ. 1990 สำหรับวันปลอดรถนานาชาติจัดขึ้นในยุโรปใน พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นโครงการนำร่องสำหรับการรณรงค์ “อยู่ในเมืองโดยไม่ใช้รถ” ของสหภาพยุโรป โครงการรณรงค์นี้พัฒนาไปเป็นสัปดาห์แห่งการเคลื่อนไหวร่างกายในยุโรป
http://www.khonkaenlink.com
เสือจง(ขอนแก่น)ยินดีต้อนรับครับผม

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน