แจ้งข่าว และสรุปผล โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง ปีที่ 3

Moderator: น้องสำลี

Re: แจ้งข่าว และสรุปผล โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง ปีที่ 2

โพสต์ โดย nationdogs » 01 ก.ค. 2013, 12:30

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
กระทู้เครือข่ายฯหาดใหญ่ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669
เวปฯ/บล็อก เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่http://hatyaicycling.blogspot.com/

Re: แจ้งข่าว และสรุปผล โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง ปีที่ 2

โพสต์ โดย nationdogs » 01 ก.ค. 2013, 12:30

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
กระทู้เครือข่ายฯหาดใหญ่ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669
เวปฯ/บล็อก เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่http://hatyaicycling.blogspot.com/

Re: แจ้งข่าว และสรุปผล โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง ปีที่ 2

โพสต์ โดย nationdogs » 01 ก.ค. 2013, 12:31

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
กระทู้เครือข่ายฯหาดใหญ่ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669
เวปฯ/บล็อก เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่http://hatyaicycling.blogspot.com/

Re: แจ้งข่าว และสรุปผล โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง ปีที่ 2

โพสต์ โดย nationdogs » 01 ก.ค. 2013, 12:31

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
กระทู้เครือข่ายฯหาดใหญ่ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669
เวปฯ/บล็อก เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่http://hatyaicycling.blogspot.com/

Re: แจ้งข่าว และสรุปผล โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง ปีที่ 2

โพสต์ โดย nationdogs » 01 ก.ค. 2013, 12:32

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
กระทู้เครือข่ายฯหาดใหญ่ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669
เวปฯ/บล็อก เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่http://hatyaicycling.blogspot.com/

Re: แจ้งข่าว และสรุปผล โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง ปีที่ 2

โพสต์ โดย nationdogs » 01 ก.ค. 2013, 12:32

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
กระทู้เครือข่ายฯหาดใหญ่ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669
เวปฯ/บล็อก เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่http://hatyaicycling.blogspot.com/

Re: แจ้งข่าว และสรุปผล โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง ปีที่ 2

โพสต์ โดย nationdogs » 01 ก.ค. 2013, 12:33

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
กระทู้เครือข่ายฯหาดใหญ่ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669
เวปฯ/บล็อก เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่http://hatyaicycling.blogspot.com/

Re: แจ้งข่าว และสรุปผล โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง ปีที่ 2

โพสต์ โดย nationdogs » 01 ก.ค. 2013, 12:39

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ


ขอบคุณพี่น้องทีมช่างทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจ
ขอบคุณ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอบคุณโรงเรียนวัดนาหม่อม กับอาหารอร่อยๆปรุงโดยคุณครูผู้น่ารัก
ขอบคุณผู้บริจาคเงินทุกท่าน ตั้งแต่รายการ "ปั่น-ปันน้ำใจ ครั้งที่ 1"
ขอบคุณสถานีวิทยุ ม.อ. 88
ขอบคุณ ร้านเกรทไลท์กันสาด ถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ มอบเงิน 1,000บาท , คุณเจรียงศักดิ์ 200 บาท
กระทู้เครือข่ายฯหาดใหญ่ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669
เวปฯ/บล็อก เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่http://hatyaicycling.blogspot.com/

Re: แจ้งข่าว และสรุปผล โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง ปีที่ 2

โพสต์ โดย nationdogs » 01 ก.ค. 2013, 12:43

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ขอบคุณพี่น้องทีมช่างทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจ
ขอบคุณ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอบคุณโรงเรียนวัดนาหม่อม กับอาหารอร่อยๆปรุงโดยคุณครูผู้น่ารัก
ขอบคุณผู้บริจาคเงินทุกท่าน ตั้งแต่รายการ "ปั่น-ปันน้ำใจ ครั้งที่ 1"
ขอบคุณสถานีวิทยุ ม.อ. 88
ขอบคุณ ร้านเกรทไลท์กันสาด ถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ มอบเงิน 1,000บาท , คุณเจรียงศักดิ์ 200 บาท
กระทู้เครือข่ายฯหาดใหญ่ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669
เวปฯ/บล็อก เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่http://hatyaicycling.blogspot.com/

Re: แจ้งข่าว และสรุปผล โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง ปีที่ 3

โพสต์ โดย nationdogs » 09 ส.ค. 2013, 16:11

โครงการซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง ครั้งที่ 12 ปี 3กิจกรรมครั้งที่ 12 ปี 3 สถานที่ โรงเรียนบ้านควนจง อ.นาหม่อม จ.สงขลา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ระยะเวลาของกิจกรรม วันที่ 18 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00น. – 15.00 น.

วัตถุประสงค์ เพื่อ ซ่อมจักรยานที่ชำรุดและไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ สร้างเสริมแรงจูงใจการใช้จักรยานเพื่อ ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนเพื่อ ลดการใช้เชื้อเพลิงเพื่อ สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศที่ดี ต่อชุมชน

เป้าหมาย ซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ ที่จำเป็นให้กับจักรยาน ตามที่สำรวจเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2556 จำนวน 22 คัน

ผลที่คาดหวัง แก้ปัญหาการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน ลดภาระค่าใช้จ่าย และเวลา ในการรับส่งนักเรียน ของผู้ปกครอง และจะมีผู้ใช้จักรยานมากขึ้น

ขอบเขตของกิจกรรม ซ่อมเฉพาะจักรยานของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา


ผู้เสนอโครงการ เครือข่ายจักยานหาดใหญ่

ฝ่ายช่าง ช่างเล็ก,ช่างนก (คุณวรากร) นายช่างสุบ(ทีมโคกเมา)และทีมช่างจากหลายชมรม ช่างรับเชิญ โกชัย(หาดใหญ่เมาเทนไบค์)
*
ขอเชิญช่างอาสา ทุกท่านและผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมนี้ได้ โดยการร่วมไปเป็นกำลังใจให้กับทีมช่างด้วยกันนะครับ
แนบไฟล์
64770_408095639285651_907504315_n.jpg
กระทู้เครือข่ายฯหาดใหญ่ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669
เวปฯ/บล็อก เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่http://hatyaicycling.blogspot.com/

Re: แจ้งข่าว และสรุปผล โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง ปีที่ 3

โพสต์ โดย nationdogs » 17 ส.ค. 2013, 00:10

โครงการซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง ครั้งที่ 12 ปี 3กิจกรรมครั้งที่ 12 ปี 3 สถานที่ โรงเรียนบ้านควนจง อ.นาหม่อม จ.สงขลา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ระยะเวลาของกิจกรรม วันที่ 18 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00น. – 15.00 น.

วัตถุประสงค์ เพื่อ ซ่อมจักรยานที่ชำรุดและไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ สร้างเสริมแรงจูงใจการใช้จักรยานเพื่อ ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนเพื่อ ลดการใช้เชื้อเพลิงเพื่อ สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศที่ดี ต่อชุมชน

เป้าหมาย ซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ ที่จำเป็นให้กับจักรยาน ตามที่สำรวจเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2556 จำนวน 22 คัน

ผลที่คาดหวัง แก้ปัญหาการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน ลดภาระค่าใช้จ่าย และเวลา ในการรับส่งนักเรียน ของผู้ปกครอง และจะมีผู้ใช้จักรยานมากขึ้น

ขอบเขตของกิจกรรม ซ่อมเฉพาะจักรยานของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา


ผู้เสนอโครงการ เครือข่ายจักยานหาดใหญ่

ฝ่ายช่าง ช่างเล็ก,ช่างนก (คุณวรากร) นายช่างสุบ(ทีมโคกเมา)และทีมช่างจากหลายชมรม ช่างรับเชิญ โกชัย(หาดใหญ่เมาเทนไบค์)
*
ขอเชิญช่างอาสา ทุกท่านและผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมนี้ได้ โดยการร่วมไปเป็นกำลังใจให้กับทีมช่างด้วยกันนะครับ

โรงเรียนบ้านควนจง วันที่ 18 ส.ค. 2556 ผู้เช้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 80คน เป็นนักเรียนเอารถมาซ่อม40คัน นศ.ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 20คน ครูประจำโรงเรียนและผู้ปกครอง 10 คน
แนบไฟล์
ควนจง005.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย nationdogs เมื่อ 25 ส.ค. 2013, 01:10, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
กระทู้เครือข่ายฯหาดใหญ่ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669
เวปฯ/บล็อก เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่http://hatyaicycling.blogspot.com/

Re: แจ้งข่าว และสรุปผล โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง ปีที่ 3

โพสต์ โดย nationdogs » 19 ส.ค. 2013, 22:45

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย nationdogs เมื่อ 25 ส.ค. 2013, 01:10, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
กระทู้เครือข่ายฯหาดใหญ่ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669
เวปฯ/บล็อก เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่http://hatyaicycling.blogspot.com/

Re: แจ้งข่าว และสรุปผล โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง ปีที่ 3

โพสต์ โดย nationdogs » 19 ส.ค. 2013, 22:45

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย nationdogs เมื่อ 25 ส.ค. 2013, 01:11, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
กระทู้เครือข่ายฯหาดใหญ่ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669
เวปฯ/บล็อก เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่http://hatyaicycling.blogspot.com/

Re: แจ้งข่าว และสรุปผล โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง ปีที่ 3

โพสต์ โดย nationdogs » 19 ส.ค. 2013, 22:46

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย nationdogs เมื่อ 25 ส.ค. 2013, 01:11, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
กระทู้เครือข่ายฯหาดใหญ่ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669
เวปฯ/บล็อก เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่http://hatyaicycling.blogspot.com/

Re: แจ้งข่าว และสรุปผล โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง ปีที่ 3

โพสต์ โดย nationdogs » 19 ส.ค. 2013, 22:47

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย nationdogs เมื่อ 25 ส.ค. 2013, 01:12, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
กระทู้เครือข่ายฯหาดใหญ่ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669
เวปฯ/บล็อก เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่http://hatyaicycling.blogspot.com/


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน