ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพบ่อไร่ จังหวัดตราด

Moderator: ชินโนะสุเกะ

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพบ่อไร่ จังหวัดตราด

โพสต์ โดย ภราดร » 18 ก.ย. 2013, 10:31

มีใครอยากไปแข่งที่คลองหาดบ้างครับ จัดโดยเสือเจ๋งดลองหาด 20ตุลา(เจ้าของงานชวนทุกคนเลยครับ)
ค่าสมัคร 350 บาท /1 ท่าน สำหรับ VIP 1,000 บาทมีถ้วยรางวัล มีเสื้อ
ประเภทเสือหมอบ 2 รอบ รอบละ 30 กม. รวมระยะทาง 60 กม. เสือภูเขา 1รอบ 48 กม.
A เสือหมอบชาย Open ไม่จำกัดอายุ ที่ 1-5 มีถ้วยรางวัล และเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด 2 ชม. มีถ้วยรางวัลทุกท่าน
B เสือภูเขาชาย Open ไม่จำกัดอายุ ที่ 1-5 มีถ้วยรางวัล และเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด 2.30 ชม. มีถ้วยรางวัลทุกท่าน
C เสือภูเขาชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ที่ 1-5 มีถ้วยรางวัล และเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด 2.30 ชม. มีถ้วยรางวัลทุกท่าน
D เสือภูเขาชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ที่1-5 มีถ้วยรางวัล และเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด 2.30 ชม. มีถ้วยรางวัลทุกท่าน
E เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี ที่1-5 มีถ้วยรางวัล และเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด 2.30 ชม. มีถ้วยรางวัลทุกท่าน
F เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 40-44 ปี ที่1-5 มีถ้วยรางวัล และเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด 2.30 ชม. มีถ้วยรางวัลทุกท่าน
G เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี ที่1-5 มีถ้วยรางวัล และเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด 2.30 ชม. มีถ้วยรางวัลทุกท่าน
H เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 50-54 ปี ที่1-5 มีถ้วยรางวัล และเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด 2.30 ชม. มีถ้วยรางวัลทุกท่าน
I เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 55-59 ปี ที่1-5 มีถ้วยรางวัล และเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด 2.30 ชม. มีถ้วยรางวัลทุกท่าน
J เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่1-5 มีถ้วยรางวัล และเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด 2.30 ชม. มีถ้วยรางวัลทุกท่าน
K เสือภูเขาหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี ที่1-5 มีถ้วยรางวัล และเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด 2.30 ชม. มีถ้วยรางวัลทุกท่าน
L เสือภูเขาหญิง รุ่น Open ที่1-5 มีถ้วยรางวัล และเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด 2.30 ชม. มีถ้วยรางวัลทุกท่าน
M เสือภูเขาหญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป ที่1-5 มีถ้วยรางวัล และเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด 2.30 ชม. มีถ้วยรางวัลทุกท่าน
O เสีอภูเขา ชายรุ่นน้ำหนัก 85 ก.ก ขึ้นไป ที่ 1-3 มีถ้วยรางวัล และเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด 2.30 ชมมีถ้วยรางวัลทุกท่าน
เบอร์โทร 086-1114979 , เบอร์ Fax 037-445008
โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ หมู่3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โชคดีแล้วทูลหัว ที่มีผัวเป็นนักปั่น

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพบ่อไร่ จังหวัดตราด

โพสต์ โดย ภราดร » 18 ก.ย. 2013, 13:51

พลโท เดชา เหมกระศรี เลขาธิการสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเทศบาล เมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาย ใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ มิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะจ...ัดแข่งจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ ในรายการ "ปั่นต้านยา - ปั่นให้ไกล - ใจ เกินร้อย " ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 60 กม. เป็นการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-5 ในแต่ละรุ่นอายุได้รับถ้วยของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รวมถึงผู้ที่ขี่ถึงในระยะเวลา 3ชั่วโมง ได้รับถ้วยของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทุกคน

สำหรับ รถที่ใช้ในการแข่งขันนั้นผู้เข้าแข่งขันสามารถนำรถจักรยานมาแข่งขันได้ทุก ประเภทหากเข้าเส้นชัยภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใน 3 ชั่วโมง ได้รับถ้วยใจเกินร้อยทุกคน ยกเว้นผู้ที่เข้าอันดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยชนะเลิศในแต่ละรุ่นอายุไปครองแต่ต้องเป็นรถเสือภูเขาเท่านั้น
นาย ขจรศักดิ์ นันทปัญญา นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท กล่าวเพิ่มเติมถึงเส้นทางการแข่งขันว่าได้กำหนดเส้นทางไว้โดยออกสตาร์ทจาก หน้าเทศบาลเมืองพระพุทธบาท และผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ในระยะทาง 60 กม. สำหรับผู้เข้าแข่งขันนอกจากได้รับถ้วยใจเกินร้อยแล้ว ยังได้เสื้อที่ระลึกแจกฟรีพร้อมทั้งของรางวัลมากมาย

ดร.มนัส ในนุช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและวางแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางมูลนิธิได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้อย่างเต็มที่ เพราะเป็นการจัดแข่งขันเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้ชุมชน มีร่างกายแข็งแรงและปราศจากอบายมุข ทางมูลนิธิจึงได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันตามรุ่นอายุ และถ้วยรางวัล " ใจเกินร้อย" ให้นักปั่นทุกคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

สำหรับนักกีฬาที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันให้ดาวน์โหลด ใบสมัครและส่งสมัครแข่งขันไปได้ที่ tca_racing@yahoo.com หรือทางโทรสารก่อนวันแข่งขันภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ทางสมาคมจักรยานฯ จะไม่รับสมัครหน้าเส้นสตาร์ทโดยเด็ดขาด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมจักรยานฯ โทร.0 2719 3340 – 2 โทรสาร 02-719 3343 หรือเข้าชมได้ที่ http://www.thaicycling.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเทศบาลเมืองพระพุทธบาทจัดแข่งขันจักรยาน "ปั่นด้านยา-ปั่นให้ไกล-ใจเกินร้อย" โดยได้รับการสนับสนุนจาก ดร.มนัส โนนุช ผู้อำนวยการสำนักงานแผนและนโยบาย มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในการเล็งเห็นถึงปัญหาทางด้านคุณภาพชีวิตของเด็ก-เยาวชน และประ...ชาชนในประเทศไทย เสาร์ที่ 12 ต.ค. 56 ที่เทศบาลเมืองพระพุทธบาท

ดร.มนัส โนนุช ผอ.สำนักนโยบายและวางแผนมูลนิธิมิราเคิฟออฟไลฟ์ กล่าวเปิดเผยว่าตามที่สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย จะได้จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบรายการ "ปั่นต้านยา ปั่นให้ไกล ใจเกินร้อย" เสาร์ที่ 12 ต.ค. 56 ที่พระพุทธบาทนั้น ทางตนมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุน เพราะเป็นการแข่งขันที่เน้นในเรื่องยาเสพติด ให้เยาวชน ประเทศไทยเล็งเห็นถึงปัญหาด้านคุณภาพของชีวิตและเยาชวน

ทางด้าน พลโท เดชา เหมกระศรี เลขาธิการสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า การจัดจักรยานเสือภูเขาทางเรียบรายการ "ปั่นต้านยา - ปั่นให้ไกล - ใจเกินร้อย " จะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปใช้พื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 60 กม. ระยะเวลา 3 ชั่วโมง โดยแบ่งรุ่นการแข่งขันดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย,รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย,รุ่นทั่วไปชาย,รุ่นอายุ 30-34 ปีชาย,รุ่นอายุ 35-39 ปีชาย,รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย,รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย,รุ่นอายุ 50-54 ปีชาย,รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไปชาย,รุ่นน้ำหนัก 85 กิโลกรัม อายุไม่เกิน 35 ปีชาย,รุ่นน้ำหนัก 85 กิโลกรัม อายุเกิน 35 ปีขึ้นไปชาย,รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง,รุ่นทั่วไปหญิง,รุ่นอายุเกิน 35 ปีขึ้นไปหญิง (การคิดอายุเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันใช้เกณฑ์ปีปัจจุบันลบด้วยปี พ.ศ.เกิด โดยไม่คิดเศษ วันหรือเดือนแต่ให้ใช้ปี พ.ศ.เป็นเกณฑ์เท่านั้น) ระเบียบการแข่งขัน 1.ระยะทาง 60 กิโลเมตร ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 2.นักกีฬาที่ขี่ภายในกำหนดเวลามีสิทธิ์ได้รับถ้วยใจเกินร้อยทุกคน (ยกเว้นอันดับ 1-5) 3.นักกีฬาที่ชนะเลิศ อันดับ 1-5 ในแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับถ้วยประทาน จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี 4.นักกีฬาต้องใช้รถจักรยานเสือภูเขาเท่านั้น โดยไม่จำกัดวงล้อขนาดยาง โช๊คหรือตะเกียบ 5.สำหรับนักกีฬาที่นำรถจักรยานประเภทอื่นๆมาแข่งขันนอกเหนือจากจักรยานเสือภูเขาที่กำหนดไว้ มีสิทธิลงแข่งขันได้แต่ไม่มีสิทธิที่จะได้รับถ้วยประทาน และถ้วยเกียรติยศ (ลำดับ 1-5) แต่มีสิทธิได้รับถ้วยใจเกินร้อยทุกคน 6.นักกีฬาต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดเวลาการแข่งขัน

ทั้งนี้ทางสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจะได้ทำหนังสือกราบทูลขอถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี เพื่อมอบเป็นเกียรติสูงสุดให้กับนักกีฬาทุกคนที่เข้าเส้นชัยในกำหนดเวลาเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจให้นักกีฬาจักรยาน พร้อมนั้นทางสมาคมฯ ก็จัดหารางวัลอย่างอื่นมาให้อีกด้วย

สำหรับนักกีฬาที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันให้ดาวน์โหลด ใบสมัครและส่งสมัครแข่งขันไปได้ที่ tca_racing@yahoo.com หรือทางโทรสารก่อนวันแข่งขัน ทางสมาคมจักรยานฯ จะไม่รับสมัครหน้าเส้นสตาร์ทโดยเด็ดขาด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมจักรยานฯ โทร.0 2719 3340 – 2 โทรสาร 02-719 3343 หรือเข้าชมได้ที่ http://www.thaicycling.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดูเพิ่มเติม

สำหรับการแข่งขันจักรยาน "ปั่นต้านยา ปั่นให้ไกล ใจเกินร้อย" ซึ่งสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเทศบาลเมืองพระพุทธบาทร่วมกันจัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก ดร.มนัส โนนุช ผู้อำนวยการสำนักงานแผนและนโยบาย มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในการเล็งเห็นถึงปัญหาทางด้านคุณภาพชีวิตของเด็ก-...เยาวชน และประชาชนในประเทศไทย เสาร์ที่ 12 ต.ค. 56 ที่เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้

วิธีการสมัคร
ผู้ที่สนใจทุกท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ของสมาคมจักรยานฯ http://www.thaicycling.or.th
จากนั้นสามารถส่งใบสมัครมายังสมาคมจักรยานฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ต.ค. 56
ทางแฟกซ์ หมายเลข 02-7193343
หรือทางอีเมล tca_racing@yahoo.com
(ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับสมัครหน้างาน)

วิธีการชำระเงิน
1.โอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขารามคำแหง 65 ชื่อบัญชี พันโท สมชาย ขำต้นวงษ์ เลขที่บัญชี 5690123404
2.ทุกท่านสามารถไปชำระเงินค่าสมัครได้ที่หน้างาน
(ค่าสมัครท่านละ 400 บาท รับเสื้อที่ระลึกฟรี)

สำหรับการจัดแข่งขันในครั้งนี้ ผุ้ที่สนใจสามารถนำจักรยานประเภทใดก็ได้มาร่วมปั่น โดยจะเริ่มปล่อยตััวเวลา 09.00น. ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
และเพื่อเป็นเกียรติสูงสุดให้กับนักกีฬาทุกคนที่เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด นักกีฬาทุกคนมีสิทธิ์ได้รับถ้วยใจเกินร้อย (ยกเว้นอันดับ 1-5)
สำหรับนักกีฬาที่ได้อันดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่น จะได้รับถ้วยประทาน จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี (นักกีฬาต้องใช้รถจักรยานเสือภูเขาเท่านั้น โดยไม่จำกัดวงล้อขนาดยาง โช๊คหรือตะเกียบ)

*นักกีฬาทุกคนต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดเวลาการแข่งขัน*

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมจักรยานฯ โทร.0 2719 3340 – 2 โทรสาร 02-719 3343 หรือเข้าชมได้ที่ http://www.thaicycling.or.th


ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง งานใจเกินร้อย วันที่ 12 ตุลาคม 2556 เนื่องจากเส้นทางเดิมที่ทางสมาคมได้กำหนดไว้ ปัจจุบันได้มีการซ่อมบำรุงทาง ทำถนนใหม่เสร็จไม่ทันการแข่งขัน ประกอบกับในบางจุดเป็นเส้นทางแคบ บางจุดมีขึ้นเนิน ทาง อ.วิโรจน์ อำพรวิชัย เจ้าหน้าที่สมาคมจักรยานฯได้ลงทำการสำรวจเส้นทางใหม่ในวันที่ 15 กันยายน 2556 จึงได้กำหนดระยะเส้นทางใหม่ จากเดิม 64 กิโลเมตร ปรับลดเหลือเป็น 45 กิโลเมตร สภาพเส้นทางเป็นถนนทางเรียบตลอดเส้นทาง โดยเป็นพื้นที่ อ.พระพุทธบาท อ.บ้านหมอ และ อ.เฉลิมพระเกรียติ จ.สระบุรี ตามหมายกำหนดเวลาเดิม ติดต่อสอบถามทาง สมาคมจักรยานที่หมายเลขโทรศัพย์ 0-2 719-3340-2 โทรสาร 0-2719-3343 หรือที่เวปไซย์ http://www.thaicyling.or.th หรือสอบถามเส้นทาง อ.วิโรจน์ อำพรวิชัย 081 6521049 เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ อนุชิต กิจวานิชเสถียร 089 9914252 Start ระยะทาง 0.00 k หน้าเทศบาลเมืองพระพุทธบาท บนถนนหมายเลข 1 พหลโยธิน 0.20 k สามแยกบ่อพรานล้างเนื้อ(ปั้มน้ำมันเอสโซ้) ตรงไป บนถนนหมายเลข 1 พหลโยธิน 1.30 k สามแยกประตูซุ้มวัดพระพุทธบาท (สัญญาณไฟแดง ) วิ่งเข้าเลนกลาง 2.35 k หน้ามณฑป (ประตูยักษ์วัดพระพุทธบาท) ตรงไป 2.60 k เลี้ยวซ้าย เส้นท้ายพิกุล 4 แยกกรอกพุทโธเลียวขวา 3 แยกหนองโดน-บ้านหมอ เลี้ยวซ้ายตรงไป เส้นทาง พระพุทธบาท-บ้านหมอ 19.85 k สะพาน 4 แยกไฟแดงบ้านหมอ ข้ามสะพาน เลี้ยวซ้าย (ป้อมตำรวจขวามือ)ตรงไปเรียบคลองชลประทาน ถึง 4 แยกไฟแดง ท่าลาน ไป อ.ท่าเรือ เลี้ยวซ้ายข้าม สะพายข้ามคลองชลประทาน 20.25 k วิ่งบนถนน 3034 ถึงไฟสัญญาณระวัง สามแยกวัดบางขวัญ ตรงไป ข้ามสะพาน วัดบ้านครัว(อยู่ทางขวา) วิ่งตรงไป บนถนน3034 22.5 k (ป้ายสีน้ำเงินซ้ายมือ)เข้าเขตรับผิดชอบพื้นที่ อ.บ.ต.หนองบัว วิ่งบนถนน 3034 อ.บ้านหมอ 24.75 k (ป้ายสวนผักหวานซ้ายมือ) เข้าเขตรับผิดชอบ อ.บ.ต.ห้วยป่าหวาย วิ่งบนถนน 3034 อ.พระพุทธบาท วิ่งตรงไป
27.40 k สี่แยกไฟแดง ห้วยป่าหวาย (ป้อมตำรวจขวามือ) เขตรับผิดชอบ สภอ.พระพุทธบาท วิ่งตรงไป 28.40 k วิ่งบนถนน 3034 ผ่านที่ทำการ อ.บ.ต.ห้วยป่าหวาย (ซ้ายมือ) อ.พระพุทธบาท 29.65 k เข้าเขตรับผิดชอบ อ.บ.ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท 31.85 k สามแยกสัญญาณไฟแดง ถ่ำนาราย (วัดเขาวง) ผ่าน โรงไก่ (บ.คาร์กิลนิสไทยแลนด์) 32.15 k * จุดให้น้ำ * ขึ้นเนิน ที่ความสูง 70 เมตร กลางเนิน (ก่อนถึงวัดถ่ำมงฏด)ซ้ายมือ 36.30 k สามแยก หน้าพระลาน สัญญาณไฟแดง เขตเทศบาล ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกีรยติ เข้าสู่ถนน หมายเลข 1 พหลโยธิน ตรงไป 36.64 k สามแยกสัญญาณไฟแดง หน้าพระลาน-หนองจาน ตรงไปบนถนน หมายเลข 1 เขตรับผิดชอบ ส.ภ.อ.หน้าพระลาน ตรงไป อ.พระพุทธบาท 41.65 K ผ่านซุ้มประตูทางเข้าหน้าวัดถ่ำกระบอก วิ่งตรงไป บนถนนหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน 45 K ถึงหน้า เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี
โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ หมู่3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โชคดีแล้วทูลหัว ที่มีผัวเป็นนักปั่น

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพบ่อไร่ จังหวัดตราด

โพสต์ โดย ภราดร » 19 ก.ย. 2013, 13:41

รองเท้าแปลงร่าง
รูปภาพ
โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ หมู่3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โชคดีแล้วทูลหัว ที่มีผัวเป็นนักปั่น

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพบ่อไร่ จังหวัดตราด

โพสต์ โดย ภราดร » 19 ก.ย. 2013, 13:43

ใครๆก็ปั่นจักรยาน
รูปภาพ :lol:
โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ หมู่3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โชคดีแล้วทูลหัว ที่มีผัวเป็นนักปั่น

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพบ่อไร่ จังหวัดตราด

โพสต์ โดย ภราดร » 19 ก.ย. 2013, 13:47

วันของเขา :lol:
รูปภาพ
โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ หมู่3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โชคดีแล้วทูลหัว ที่มีผัวเป็นนักปั่น

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพบ่อไร่ จังหวัดตราด

โพสต์ โดย ภราดร » 19 ก.ย. 2013, 13:49

โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว...จริงๆนะ :mrgreen:
รูปภาพ
โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ หมู่3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โชคดีแล้วทูลหัว ที่มีผัวเป็นนักปั่น

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพบ่อไร่ จังหวัดตราด

โพสต์ โดย ภราดร » 19 ก.ย. 2013, 13:52

นาซ่ายิงจรวดสำรวจดวงจันทร์สำเร็จ มีผู้เสียชีวิต เป็น...

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานาซ่ายิงจรวดในภารกิจ LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) เพื่อส่งหุ่นยนต์ลงสำรวจชั้นบรรยากาศและฝุ่นบนดวงจันทร์
ด้วยจรวด Minotaur V ตอนนี้ยานกำลังอยู่ระหว่างการโคจรรอบโลก เพื่อเร่งความเร็วแล้วเหวี่ยงไปยังดวงจันทร์ จากนั้นจึงไปโคจรรอบดวงจันทร์ที่ความสูง 50 กิโลเมตรอีก 100 วัน
แต่ระหว่างการยิงจรวด กล้องจากฐานยิงมีภาพกบตัวหนึ่ง ถูกเป่าจากเครื่องยนต์จนปลิวผ่านกล้อง
... ภาพนี้ ได้รับการยืนยันจากนาซ่าว่าเป็นภาพจริง

รูปภาพ
โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ หมู่3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โชคดีแล้วทูลหัว ที่มีผัวเป็นนักปั่น

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพบ่อไร่ จังหวัดตราด

โพสต์ โดย ภราดร » 19 ก.ย. 2013, 13:57

มาดูแฟนหงษ์ตัวจริงกัน :lol:
รูปภาพ
โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ หมู่3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โชคดีแล้วทูลหัว ที่มีผัวเป็นนักปั่น

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพบ่อไร่ จังหวัดตราด

โพสต์ โดย ภราดร » 19 ก.ย. 2013, 13:58

จักรยานสายพันธุ์ใหม่ :D
รูปภาพ
โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ หมู่3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โชคดีแล้วทูลหัว ที่มีผัวเป็นนักปั่น

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพบ่อไร่ จังหวัดตราด

โพสต์ โดย ภราดร » 19 ก.ย. 2013, 14:03

:lol: อร่อยสุดๆ :lol:
รูปภาพ
โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ หมู่3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โชคดีแล้วทูลหัว ที่มีผัวเป็นนักปั่น

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพบ่อไร่ จังหวัดตราด

โพสต์ โดย tanapath » 23 ก.ย. 2013, 17:02

การปั่นจักรยานคาร์ฟรีเดย์ของจังหวัดตราด
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพRe: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพบ่อไร่ จังหวัดตราด

โพสต์ โดย tanapath » 23 ก.ย. 2013, 17:41

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
พรุ่งชมต่อน่ะครับ มีอีกเยอะ....มากครับผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน