สรุปผลการแข่งขัน / ประมวลภาพงานแข่งเก็บคะแนนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2557

Moderator: Ligor007

Re: สรุปผลการแข่งขัน / ประมวลภาพงานแข่งเก็บคะแนนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2557

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 29 ก.ย. 2014, 12:11

การแข่งขัน สนามที่ 4 ท่าศาลา

AO ประเภทแข่งขัน รุ่น ทั่วไปชาย
1.AO-12นายอำนาจ เหงี่ยมไพศาล ขนอมไบค์ 10
2.AO-09 นายปริญญา รักษาวงศ์ แอคชั่นไบค์ 8
3.AO-01นายพฤทธิ์ ดีพัฒชนะ ราชพฤกษ์ 6
4.AO-04 นายมิ่งเมือง บัวงามวิสุทธิ์ A – BIKE นครศรีฯ 4
5.AO-06 นายกรวิชญ์ ดำอุไร ราชพฤกษ์ 2
6.AO-02 นายรัชกร นิลกำจร A – BIKE นครศรีฯ 1
7.AO-13นายบัณฑิต บุญทัน สมุย MTB1
8.AO-15 นายจิรพงศ์ กลับรินทร์ เขาหลวง 1
9.AO-10 นายธนพล โสภณรัตน์ ภูสยามไบค์ ออกจากแข่งขัน

A2 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี
1.A2-02 ด.ช. ธนภัทร เพชรสวัสดิ์ เขาหลวงพรหมคีรี 10
2.A2-04นายสินทร ชัยมะเริง จักรยานพระพรหม 8
3.A2-11ด.ช.เสกสรร ชาวลี้เสน MTB สมุย 6
4.A2-10นายเรืองวิทย์ บุษผัน A-BIKE 4
5.A2-05ด.ช.สุเมธ นพกร จักรยานพระพรหม 2
6.A2-01ด.ช.นันทรักษ์ เรืองรุก A – BIKE 1
7.A2-09 ด.ช.ปิยวัฒน์ แก้วอ่อน ราชพฤกษ์ 1
8.A2-07เด็กชายดนุเดช มาศเมฆ จักรยานพระพรหม ออกจากแข่งขัน

A3 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี
1.A3-01 นายนันทิพัฒน์ พงศ์สวัสดิ์ เขาหลวงพรหมคีรี 10
2.A3-05 นายภัทรดนัย รักจุ้ย ราชพฤกษ์ 8
3.A3-03 นายฐานิส ชัยมะเริง จักรยานพรหม 6
4.A3-07 นายเจษฎา ชุมจิตต์ ภูมิสยามไบค์ 4
5.A3-10 ด.ช.ณัชเสฎร์ เอื่อมมาธุสร MTB สมุย 2
6.A3-02 นายจักรภพ วัฒนสุรวิทย์ ราชพฤกษ์ ออกจากการแข่งขัน

A4 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 19 - 29 ปี
1.A4-07 นายอัครวิชญ์ วัคกาญจน์ ราชพฤกษ์ 10
2. A4-03 นายเศรษฐา จะกอ ทีมฉวางไบค์ 8
3. A4-04 นายพงศกร สุขเมฆ ราชพฤกษ์ 6


A5 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 30 - 34 ปี
1.A5-07 นายสันนิวาส แซ่ติ้ง นาบอน 10
2. A5–06นายนิฒิกัณฑ์ อ่อนพรหม แม่น้ำไบค์ สมุย 8
3. A5-03 นายทนันพงศ์ ชูสุวรรณ์ ราชพฤกษ์ 6
4.A5-05 นายณัฐเชรษฐ ตรีอุบล ราชพฤกษ์ 4
5.A5-04นายมฤษฏา ปรุงเสริม ราชพฤกษ์ 2

A6 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 35 - 39 ปี
1.A6-05นายรวี ถาวรวงศ์ ภูมิสยามไบค์ 10
2.A6-06นายวิสันต์ พงศ์ภัณฑารักษ์ นาบอน 8
3.A6-03 RONEL POPILO A – BIKE นครศรีฯ 6

A7 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 40-44 ปี
1.A7-07 นายมนตรี เทพศักดิ์ FS จันดิ 10
2.A7-01 นายสมเกียรติ สีนวล อมรไบค์ ท่าศาลา 8
3.A7-03นายธีรศักดิ์ ประทีป ณ ถลาง เหนือคลองกระบี่ 6
4.A7-04 นายญาณวรรธน์ มาศเมฆ จักรยานพระพรหม 4
5.A7-02นายนิคม ทิมเทพ สะอาดวอเตอร์ 2

A8 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 45-49 ปี
1. A8-01 นายสมคะเน เกิดสมการ ราชพฤกษ์ 10
2.A8-04 นายพิชัย ปิโย ราชพฤกษ์ 8
3.A8-09 นายพนมกรณ์ ดำอุไร ราชพฤกษ์ 6
4. A8-03นายธีระศํกดิ์ ลักษณะวิลาศ ภูมิสยามไบค์ 4
5.A8-08นายประสิทธิ์ ห้วยหีด สมุย MTB 2
6.A8-02นายณรงค์ศักดิ์ บัวงามวิสุทธิ์ A – BIKE 1

A9 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุ 50 ปีขึ้นไป
1.A9-02 นายสายันต์ สระทอง A – BIKE นครศรีฯ 10
2.A9-01นายชัยวัฒน์ พุฒิเนาวรัตน์ ฉวางไบค์ 8


BO ประเภทเพื่อสุขภาพ ชาย รุ่น ทั่วไป
1.BO-05 นายวงศ์พิสุทธิ์ เดชศรีจันทร์ ACTION BIKE 10
2.BO-10 นายจีรวัฒน์ จันทร์แก้ว ราชพฤกษ์ 8
3.BO-16 นายณัฐพงศ์ ขวัญใจ ราชพฤกษ์ 6
4.BO-06 นายอนันต์ เจดีย์รัตน์ ราชพฤกษ์ 4
5.BO-13นายฉัตรชัย แพงไพรี สมุย MTB 2
6.BO-07 นายอรทัต สุขาทิพย์ ทีมฉวางไบค์ 1
7.BO-04 นายสัญลักษณ์ วัฒนสุรวิทย์ ราชพฤกษ์ 1


B1 ประเภทเพื่อสุขภาพ ชาย รุ่น อายุ 30 – 39 ปี

1.B1-09 นายอาทิตย์ วุ่นจินา A – BIKE นครศรีฯ 10
2.B1-06 นายภมร อักษรเงิน สิชล XC 8
3.B1-14นายนพรุจ คุณารักษ์ A-BIKE 6
4.B1-08นายวรวุฒิ แซ่ลิ้ม ภูมิสยามไบค์ 4
5.B1-12นายเบญจา ภูริพงศธร วลัยลักษณ์ 2
6.B1-28 นายทัยรัตน์ ใจปลื้ม สมุย MTB 1
7.B1-11นายกฤษดา เพ็ชรสุด สมุย MTB1
8.B1-27นายเบญจภพ เบญจธรรมธร สิชล XC 1
9.B1-25นายธรรมนูญ พูนเขาทอง A – BIKE 1
10.B1-21นายจิตติ มูลประเสริฐ ราชพฤกษ์ 1
11.B1-23นายวิชัย แนบเนียนการ FS จันดี 1
12.B1-23นายวิชัย แนบเนียนการ FS จันดี1
13.B1-04นายจักรพันธ์ มุสิเกตุ ราชพฤกษ์ 1
14.B1-01นายสุชาติ เรืองรุก ราชพฤกษ์ 1
15.B1-17นายสุมล ผ่องแผ่ว สิชล XC 1
16.B1-02 นายอนุรักษ์ สามัคคี A – BIKE นครศรีฯ 1
17.B1-31นายอภิชาติ เพื่อสุวรรณ์ สิชล XC 1
18.B1-29นายอดิศักดิ์ ช้อยชด สมุย MTB 1
19.B1-26นายนิรันดร์ นุ่มนวล A –BIKE 1
20.B1-03 นายดวงกมล แซ่ฮัน FS จันดี 1
21.B1-30นายนภดล สังข์น้อย อิสระ 1
22. B1-05 นายอนุวัตร รัตนวรรณ์ ราชพฤกษ์ 1
23.B1-24นายราชัน ฉ้วนเจริญ ม.วลัยลักษณ์ 1
24.B1-18นายชาญชัย เหมบัญฑิต ปากพนัง 1

B2 ประเภทเพื่อสุขภาพ ชาย รุ่น อายุ 40 – 49 ปี
1.B2-03 นายถาวร ไชยเสนา แอ็คซั่นไบค์ 10
2.B2-05 นายกฤชกร หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 8
3.B2-04นายบัณฑิต จันทร์แก้วแร่ ราชพฤกษ์ 6
4.B2-14นายอุดมพร อชิคมานนท์ สิชล XC 4
5.B2-20นายไตรรันต์ ผิวกระด้าง สิชล XC 2
6.B2-12นายบัญชา ปาบมา A-BIKE 1
7.B2- 02 นายสุเชน มณีโชติ อ.ถ้ำพรรณรา 1
8.B2-13นายแสงทอง เพ็ชรประพันธ์ อมรไบค์ ท่าศาลา 1
9.B2-19นายไชโย คงวุธ ชุมเสือบ้านคลอง 1
11.B2-11นายอโนทัย ภารตะวงศ์ ราชพฤกษ์ 1
12.B2-08 นายเจริญ มานพพงษ์ ราชพฤกษ์1
13.B2-21นายจักรพันธ์ ทองเมือง สิชล XC 1
14.B2-17นายสุพจน์ สมพงค์ จักรยานพระพรหม 1
15.B2-15นายสัมพันธ์ ภูธวัณธ์ สิชล XC 1

B3 ประเภทเพื่อสุขภาพ ชาย รุ่น อายุ 50 – 59 ปี
1.B3-04 นายปราโมทย์ แก้วแกม อมรไบค์ ท่าศาลา 10
2.B3-08นายสากล ถาวรวงศ์ A-BIKE 8
3.B3-O3 นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา สิชล XC 6
4.B3-01 นายอารี ภูริวัฒนะ ทีมฉวางไบค์ 4
5.B3-07นายธรรมราช วัฒนทริวิทย์ ราชพฤกษ์ 2
6.B3-06 นายบุญธรรม คำแป้น ราชพฤกษ์ 1
7.B3-02 นายสุรชาติ จะกอ ฉวางไบค์ 1

WO ประเภทแข่งขัน หญิง รุ่น ทั่วไป
1.WO-02 นางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ์ อมรไบค์ ท่าศาลา 10
2.WO-08 นางสาวนาตาลี ปันญาวัน สมุย MTB 8
3.WO-07เด็กหญิงจริญญา สืบจากถิ่น สมุย MTB 6
4.WO-10 เด็กหญิงณัฐธิดา สังข์แก้ว สมุย MTB 4
5.WO -09 เด็กหญิงธิดา ปัญญาวัน สมุย MTB 2
6.WO-01 นางสุรัชนี ไชยเสนา แอ็คซั่นไบค์ 1
7.WO-05นางสาวประภัสสร เพ็ชรประพันธ์ อมรไบค์ ท่าศาลา 1
8.WO-11เด็กหญิงมณีรัตน์ อ่อนทอง สมุย MTB 1


C ประเภทแข่งขัน อายุ ไม่เกิน 12 ชาย – หญิง
1.C-04 เด็กชาย ธนวัฒน์ เพ็ชรสุด MTB สมุย 10
2.C-03 เด็กชาย ธนกฤต หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 8
3.C-07 เด็กชาย ธนกฤต มานพพงษ์ ราชพฤกษ์ 6
4.C-08เด็กชายวรวิทย์ ชนะดับ MERIDA CLUB 4
5.C-02 เด็กชาย ธนลภย์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 2
6.C-09เด็กหญิง พักตร์พิมล ชาวสีแลร สมุย MTB ป.สมวงศ์ 1
7.C-01 เด็กหญิง ธนภรณ์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 1
8.C-05 เด็กหญิง พชิร สุวรรณทิพย์ A – BIKE นครศรีฯ 1
9.C-10เด็กชายกษิดิส แก้วชื่น เขาหลวงพรหมคีรี 1
10.C-11เด็กชายธีรภัทร การะศรี เขาหลวงพรหมคีรี 1

หมายเหตุ* สำหรับคะแนนทีมรวม นักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันในครั้งแรกใช้ชื่อทีมใดแล้ว
ไม่สามารถย้ายทีมได้ในสนามต่อไปจนถึงสนามสุดท้าย

Re: สรุปผลการแข่งขัน / ประมวลภาพงานแข่งเก็บคะแนนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2557

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 01 ต.ค. 2014, 10:06

คะแนนรวมสนามที่ 4 ท่าศาลา

1, ราชพฤกษ์ 109 คะแนน
2, A-BIKE 57 คะแนน
3, อมรไบค์ 49 คะแนน
4, แอ็คซั่นไบค์ 29 คะแนน
5,ทีมฉวางไบค์ 22 คะแนน
6, จักรยานพระพรหม 21 คะแนน
7, ภูมิสยามไบค์ 22 คะแนน
8, เขาหลวงพรหมคีรี 23 คะแนน
9, FS จันดี 13 คะแนน
10,แม่น้ำไบค์ สมุย 8 คะแนน
11,สมุย MTB 48 คะแนน
12,สิชล XC 24 คะแนน

Re: สรุปผลการแข่งขัน / ประมวลภาพงานแข่งเก็บคะแนนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2557

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 01 ต.ค. 2014, 10:51

คะแนนรวมทั้ง 4 สนาม
1, ราชพฤกษ์ 394 คะแนน
2, A-BIKE 291 คะแนน
3, อมรไบค์ ท่าศาลา 199 คะแนน
4, แอ็คซั่นไบค์ 149 คะแนน
5,สมุย MTB 146 คะแนน
6, ภูมิสยามไบค์ 107 คะแนน
7, เขาหลวงพรหมคีรี 82 คะแนน
8,ทีมฉวางไบค์ 71 คะแนน
9,แสบไบค์หาดใหญ่ 69 คะแนน
10, จักรยานพระพรหม 67 คะแนน
11, FS จันดี 60 คะแนน
12,สิชล XC 59 คะแนน
13,นาบอน 47 คะแนน
14,แม่น้ำไบค์ สมุย 41 คะแนน
15, ขนอมไบค์ 31 คะแนน
16, วลัยลักษณ์ 18 คะแนน
17,รับตะวันกระบี่ 18 คะแนน
18,ทุ่งสง 17 คะแนน
19,เหนือคลองเภสัช กระบี่ 15 คะแนน
20, ถ้ำพรรณรา 15 คะแนน
21,ร่อนพิบูลย์ 13 คะแนน
22,สอาดวอเตอร์ สมุย 5 คะแนน

Re: สรุปผลการแข่งขัน / ประมวลภาพงานแข่งเก็บคะแนนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2557

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 17 พ.ย. 2014, 11:26

สรุปผลสนามสุดท้าย สิชล

-รุ่นพิเศษชายP1 อายุไม่เกิน35ปี 10 ถ้วยรางวัล

1.P1-11 นายถีรวิชญ์ ดำอุไร ราชพฤกษ
2.P1-22 นายทัศนะ รักษากิจ จักรยานหลังสวน
3.P1-21 นายเบญจภพ เบญจธรรม สิชลไบค์
4.P1-17 นายวิศรุต หนูนคง เอ-ไบค์
5.P1-19 นายพจนันท์ สุธิรักษ์ จักรยานนาสารสุราษฎร์ฯ
6.P1-10 นายปัฐพงศ์ คำแป้น ราชพฤกษ
7.P1-24 นายจักรภพ วัฒนสุรวิชย์ ราชพฤกษ
8.P1-27 นายชัยยุทธ แซ่เตื้อง นาบอน
9.P1-25 นายธนากร มาศเมฆ จักรยานพระพรหม
10.P1-28 นายสาธิต แซ่เลี้ยม สิชล XC

P2 อายุ35ปีขึ้นไป 10 ถ้วยรางวัล

1.P2-11 นายสุพรรณ์ สุวรรณทิพย์
2.P2-24 นายสุรพล สุวัฒนานุกร
3.P2-01 นายสมพร แซ่อ่ำ
4.P2-14 นายพนมกรณ์ ดำอุไร
5.P2-02 ดาบตำรวจบรรจง นาควงศ์
6.P2-25 นายไพบูลย์ กมลเลิศ
7.P2-28 นายสุภัค อริยมรรค
8.P2-07 นายพิมล จินตนะ
9.P2-21 นายภิญโญ มากดี
10.P2-19 นายชัยรัตน์ เต็กสุวรรณ
สรุปคะแนนรวมและรับถ้วยรางวัล

AO ประเภทแข่งขัน รุ่น ทั่วไปชาย

1.AO-12นายอำนาจ เหงี่ยมไพศาล ขนอมไบค์ 46
2.AO-04 นายมิ่งเมือง บัวงามวิสุทธิ์ A – BIKE นครศรีฯ 40
3.AO-09 นายปริญญา รักษาวงศ์ แอคชั่นไบค์ 38
4.AO-13นายบัณฑิต บุญทัน สมุย MTB 21
5.AO-01นายพฤทธิ์ ดีพัฒชนะ ราชพฤกษ์ 13
6.AO-02นายรัชกร นิลกำจร A-BIKE 8

A2 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี
1.A2-02 ด.ช. ธนภัทร เพชรสวัสดิ์ เขาหลวงพรหมคีรี 42
2.A2-11ด.ช.เสกสรร ชาวลี้เสน MTB สมุย 34
3.A2-04นายสินทร ชัยมะเริง จักรยานพระพรหม 30
4.A2-10นายเรืองวิทย์ บุษผัน A-BIKE 29
5.A2-05ด.ช.สุเมธ นพกร จักรยานพระพรหม 16
6.A2-09ด.ช.ปิยวัฒน์ แก้วอ่อน ราชพฤกษ 14
7.A2-06ด.ช.อัครพงศ์ ไขศิลปะ สมุย MTB 14

A3 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี

1.A3-07 นายเจษฎา ชุมจิตต์ ภูมิสยามไบค์ 40
2.A3-01 นายนันทิพัฒน์ พงศ์สวัสดิ์ เขาหลวงพรหมคีรี 38
3.A3-05 นายภัทรดนัย รักจุ้ย ราชพฤกษ์ 34
4.A3-10 ด.ช.ณัชเสฎร์ เอื่อมมาธุสร MTB สมุย 30
5.A3-03 นายฐานิส ชัยมะเริง จักรยานพรหม 25

A4 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 19 - 29 ปี

1.A4-07 นายอัครวิชญ์ วัคกาญจน์ ราชพฤกษ์ 58
2. A4-03 นายเศรษฐา จะกอ ทีมฉวางไบค์ 32
3. A4-04 นายพงศกร สุขเมฆ ราชพฤกษ์ 28
4.A4-05 นายจตุรพัฒน์ คำแป้น ราชพฤกษ 9

A5 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 30 - 34 ปี

1.A5-07 นายสันนิวาส แซ่ติ้ง นาบอน 40
2. A5-03 นายทนันพงศ์ ชูสุวรรณ์ ราชพฤกษ์ 36
3. A5–06นายนิฒิกัณฑ์ อ่อนพรหม แม่น้ำไบค์ สมุย 34
4.A5-01 ส.อ.อาทิตย์ คันธิก A – BIKE 34
5.A5-05 นายณัฐเชรษฐ ตรีอุบล ราชพฤกษ์ 18
6.A5-02นายนภดล สิงห์สโรทัย ราชพฤกษ์ 14

A6 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 35 - 39 ปี

1.A6-05นายรวี ถาวรวงศ์ ภูมิสยามไบค์ 52
2.A6-01นายทรัพย์ทวี ดิษฐ์อำไพ A-BIKE 46
3.A6-06นายวิสันต์ พงศ์ภัณฑารักษ์ นาบอน 38
4.A6-03 RONEL POPILO A – BIKE 20

A7 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 40-44 ปี

1.A7-07 นายมนตรี เทพศักดิ์ FS จันดิ 60
2.A7-01 นายสมเกียรติ สีนวล อมรไบค์ ท่าศาลา 33
3.A7-08 นายสุพัฒ รัตนวรรณ ราชพฤกษ 30
4.A7-04 นายญาณวรรธน์ มาศเมฆ จักรยานพระพรหม 23
5.A7-03นายธีรศักดิ์ ประทีป ณ ถลาง เหนือคลองกระบี่ 15
6.A7-02นายนิคม ทิมเทพ สะอาดวอเตอร์ 9

A8 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 45-49 ปี

1. A8-01 นายสมคะเน เกิดสมการ ราชพฤกษ์ 46
2.A8-06 นายไตรรักษ์ เรืองรุก A-BIKE 32
3.A8-01 นายสมคเน เกิดสมการ ราชพฤกษ์30
4.A8-08นายประสิทธิ์ ห้วยหีด สมุย MTB 26
5. A8-03นายธีระศํกดิ์ ลักษณะวิลาศ ภูมิสยามไบค์ 22
6.A8-05นายกีรติ เชียงสวน A – BIKE 13

A9 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุ 50 ปีขึ้นไป

1.A9-02 นายสายันต์ สระทอง A – BIKE 50
2.A9-03 นายสมโพทธิ์ ทองเหล็ง แสบไบค์หาดใหญ่ 40
3.A9-01นายชัยวัฒน์ พุฒิเนาวรัตน์ ฉวางไบค์ 32


BO ประเภทเพื่อสุขภาพ ชาย รุ่น ทั่วไป

1.BO-06 นายอนันต์ เจดีย์รัตน์ ราชพฤกษ์ 50
2.BO-05 นายวงศ์พิสุทธิ์ เดชศรีจันทร์ ACTION BIKE 40
3.BO-10 นายจีรวัฒน์ จันทร์แก้ว ราชพฤกษ์ 30
4.BO-03 นายอัติวิชย์ คำจันทร์ A-BIKE 24
5.BO-07 นายอรทัต สุขาทิพย์ ทีมฉวางไบค์ 12

B1 ประเภทเพื่อสุขภาพ ชาย รุ่น อายุ 30 – 39 ปี

1.B1-09 นายอาทิตย์ วุ่นจินา A – BIKE นครศรีฯ 54
2.B1-06 นายภมร อักษรเงิน สิชล XC 44
3.B1-08นายวรวุฒิ แซ่ลิ้ม ภูมิสยามไบค์ 27
4.B1-03 นายดวงกมล แซ่ฮัน FS จันดี 21
5.B1-12นายเบญจา ภูริพงศธร วลัยลักษณ์ 19
6.B1-14นายนพรุจ คุณารักษ์ A-BIKE 17


B2 ประเภทเพื่อสุขภาพ ชาย รุ่น อายุ 40 – 49 ปี

1.B2-03 นายถาวร ไชยเสนา แอ็คซั่นไบค์ 56
2.B2-05 นายกฤชกร หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 42
3.B2-06 นายศราวุฒิ ลิ้มภูสิริพิทักษ์ แม่น้ำไบค์ สมุย 29
4.B2- 02 นายสุเชน มณีโชติ อ.ถ้ำพรรณรา 15
5.B2-14นายอุดมพร อชิคมานนท์ สิชล XC 14
6.B2-12นายบัญชา ปาบมา A-BIKE 10
7.B2-04 นายบัณฑิต จันทร์แก้วแร่ ราชพฤกษ์ 10


B3 ประเภทเพื่อสุขภาพ ชาย รุ่น อายุ 50 – 59 ปี

1.B3-08นายสากล ถาวรวงศ์ A-BIKE 48
2.B3-04 นายปราโมทย์ แก้วแกม อมรไบค์ ท่าศาลา 46
3.B3-01 นายอารี ภูริวัฒนะ ทีมฉวางไบค์ 30
4.B3-02 นายสุรชาติ จะกอ ฉวางไบค์ 17
5.B3-O3 นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา สิชล XC 13
6.B3-06 นายบุญธรรม คำแป้น ราชพฤกษ์ 9

B3 ประเภทเพื่อสุขภาพ ชาย รุ่น อายุ 50 – 59 ปี

1.BO-01นายพงศ์สิทธิ์ ไตรสุวรรณ แอ็คชั่นไบค์ 50
2.BO-02นายอนุรักษ์ หวังทวีลาภ ทุ่งสง 32

WO ประเภทแข่งขัน หญิง รุ่น ทั่วไป

1.WO-01 นางสุรัชนี ไชยเสนา แอ็คซั่นไบค์ 37
2.WO-07เด็กหญิงจริญญา สืบจากถิ่น สมุย MTB 34
3.WO-04นางสาววันทนา สบเหมาะ อมรไบค์ ท่าศาลา 10
4.WO-05นางสาวประภัสสร เพ็ชรประพันธ์ อมรไบค์ ท่าศาลา 9

C ประเภทแข่งขัน อายุ ไม่เกิน 12 ชาย

1.C-04 เด็กชาย ธนวัฒน์ เพ็ชรสุด MTB สมุย
2.C-03 เด็กชาย ธนกฤต หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา
3.C-07 เด็กชาย ธนกฤต มานพพงษ์ ราชพฤกษ์
4.C-02 เด็กชาย ธนลภย์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา
5.C-08เด็กชายวรวิทย์ ชนะดับ MERIDA CLUB

C ประเภทแข่งขัน อายุ ไม่เกิน 12 หญิง

1.C-05 เด็กหญิง พชิร สุวรรณทิพย์ A – BIKE นครศรีฯ
2.C-01 เด็กหญิง ธนภรณ์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา
แก้ไขล่าสุดโดย เสือมรอมรไบค์ เมื่อ 17 พ.ย. 2014, 12:12, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

Re: สรุปผลการแข่งขัน / ประมวลภาพงานแข่งเก็บคะแนนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2557

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 17 พ.ย. 2014, 11:51

คะแนนรวมทีม 3 รางวัล ได้แก่

คะแนนรวมอันดับ 1 ราชพฤกษ์ 488 คะแนน
คะแนนรวมอันดับ 2 A – BIKE นครศรีฯ 445 คะแนน
คะแนนรวมอันดับ 3 อมรไบค์ ท่าศาลา 263 คะแนน


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน